Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Referater fra styremøtene

Saltas styre har vanligvis møte en gang i måneden

Medlemmer og aktivitetsgrupper kan ta kontakt med styret om saker som ønskes tatt opp.


Send forslag til styret på e-post: ilagisalta@gmail.com
Du kan også ta kontakt med styreleder.

Kontaktinformasjon til styret finner du her.