Kystlaget SaltaForbundet Kysten

Kurs i vårpuss/vedlikehold av fembøringen Nordlændingen. Slippsetting, rigg og skrog.


Image
Mål:

·         Lære hvilket årlig vedlikehold en slik båt fordrer

·         Lære klargjøring før slippsetting. Sikker legging av mast og rigg.

·         Lære praktisk slippsetting og opplagring

·         Lære praktisk rengjøring av utvendig skrog

·         Lære vedlikehold av utvendig skrog.

·         Lære vedlikehold av rigg, utskiftinger, lapsalving og skipmaning

·         Lære sjøsetting, reising av rigg og rigging av seilene

·         Lære enkelt vedlikehold av motor

Kursdatoar: 16.-20. mai 2018

Kurslærar: Per K. Lund
Kursavgift 0.

Kursstad: Helligvær
Påmelding til Per K. Lund
pkl1000@online.no
90040945
  Begrenset antall plasser.